Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyện

Khu vực nội thành HCM: 250k Miễn phí vận chuyển

Khu vực tỉnh thành toàn quốc: 500k miễn phí vận chuyển toàn quốc.